• Crna Bara - Bogatić
  • Farma - Valjevo
zlatno-pile.jpg
delglallo.jpg

Pile prom Ćirković

Kompanija Pile prom Ćirković je osnovana 2001. godine kao samostalno zanatska radnja. Godine 2006. je izvršena preregistracija u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Danas kompanija ima preko 100 stalno zaposlenih radnika, i na tržište plasira najkvalitetnije proizvode od pilećeg mesa.

U sastavu kompanije Pile prom Ćirković d.o.o. nalazi se:

  • Proizvodnja priplodnih jaja - matično jato
  • Proizvodnja jednodnevnih pilića - inkubatorske stanice
  • Sopstveni tov pilića
  • Klanica i pogon za obradu živinskog mesa
  • Pogon za preradu pilećeg mesa
Proizvodi brenda Zlatno pile i Del Gallo proizvode se u novoizgrađenim objektima po svim svetskim standardima i, (HACCP i ISO 22000) sa najsavremenijom opremom. Kapacitet linije klanja, hlađenja i pakovanja je 3.000 kom. na sat.

Pileće prerađevine pravimo isključivo od pilećeg mesa (bez dodatka svinjskog ili goveđeg mesa) u specijalno dizajniranoj ambalaži.

Distribucija proizvoda vrši se sopstvenim i namenski opremljenim vozilima za prevoz svežeg mesa direktno do kupca.

Želite da sarađujemo?

Kako mi to radimo?

Prezentacija

Proizvodnja

Pile prom Ćirković d.o.o.

Pogon za preradu pilećeg mesa se nalazi u novoizgrađenom objektu u Crnoj Bari (opština Bogatić) u kome se proizvode proizvodi prerađevina od pilećeg mesa.

Proizvodnja se vrši po standardima HACCP i ISO 22000.

Farma

Pile prom Ćirković d.o.o.

Na farmama Pile prom Ćirković d.o.o. u Crnoj Bari (opština Bogatić) nalaze se matična jata sa oko 15.000 koka nosilja.

U najsavremenijim inkubatorskim stanicama Pile prom Ćirković d.o.o. vrši se proizvodnja jednodnevnih pilića, kapaciteta 100.000 pilića nedeljno.